Reiseartikkel fra 2006

Styret i FFM avd. Telemark hadde enda en gang lagt ned et godt stykke arbeid med å innhente midler til denne turen. Uføre er jo ikke kjent for å motta kroner fra opsjoner eller fyldig etterlønn, så den økonomiske håndsrekningen styret hadde klart å skaffe til veie var til god hjelp.
Vingsenteret i Arguineguin var målet, med sol, varme og badetemperatur i sjøen.

Reiserapport 2006.PDF

Reiseartikkel fra 2005

Foreningen for Muskelsyke i Telemark tilbød i 2005 å forlenge sommeren med 14 dager for medlemmene – 5.-19. oktober.
10 muskelsyke pluss familie og personlige assistenter dro fra Gardermoen til Gran Canaria med sol, 28 varmegrader og badetemperaturer.
Sykdommene var av forskjellig art. Noen klarte seg alene, bare hjulpet av spaserstokk eller en arm å støtte seg til, mens andre hadde behov for mer avanserte hjelpemidler og personlige assistenter.

Reiserapport fra turen høsten 2005.PDF