Styret 2016 -2017

Leder :                         Kari Bjerketvedt

Nestleder :                   Roar Kristiansen

Kasserer  :                   Svein Byholt

Sekretær :                   Marit Kristiansen

Styremedlem :             Elin Bjerketvedt

Styremedlem :             Sigrun Byholt

Styret  2015 – 2016

Leder :                         Kari Bjerketvedt

Nestleder :                   Roar Kristiansen

Kasserer  :                   Svein Byholt

Sekretær :                   Marit Kristiansen

Styremedlem :             Elin Bjerketvedt